obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Odborný kulatý stůl

Byznys pro společnost pořádá odbornou debatu na téma "Mladí lidé a bariéry na trhu práce", která se koná pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky.

 

V rámci kulatého stolu budou prezentovány aktuální zkušenosti a poznatky se zaměstnáváním mladých lidí, kteří se vracejí z dětských domovů do otevřené společnosti. V programu vystoupí zástupci zaměstnavatelů, odborníci z řad veřejné správy, samosprávy i nevládních organizací.

 

Registrovat se můžete na konigsmarková@byznysprospolecnost.cz do 18. 9. 2017. Prosíme Vás o laskavé potvrzení vaší účasti na uvedený email k registraci.

 

Případné dotazy můžete směřovat emailem či telefonicky na manažera projektu Pavla Kučeru; kucera@byznysprospolecnost.cz ; +420 733 356 851

 

Kulatý stůl se koná dne 20. 9. 2017 v době od 9.30 do 13.00 hodin v prostorách ČSOB Inspirace, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1, 110 00.