obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Proběhla debata u kulatého stolu

Mladí lidé a bariery na trhu práce!

 

Projekt New Job New Life uspořádal kulatý stůl po názvem „Mladí lidé a bariéry na trhu práce", jehož účastníci z řad zapojených firem, dětských domovů, odborných nevládních neziskových organizací a veřejné správu se mj. shodli, že cílená podpora a plánovaný odborný rozvoj mladých lidí z ústavního prostředí jim určitě pomáhají k lepší integraci a k překonávání bariér na trhu práce.

 

Ukázalo se, že mezi jednotlivými dětskými domovy existují velké rozdíly, jak k možnostem zaměstnání mladých lidí, tak i k přípravě na jejich odchod. Znevýhodněné jsou zejména domovy umístěné v odlehlých oblastech.

 

Firmy jasně deklarovaly velkou ochotu nabídnou pracovní uplanění všem, kdo o práci projeví zájem, a nabízejí celou řadu pozic pro brigádníky, ale i částečné úvazky a hlavní pracovní poměr.

 

Podrobnosti naleznete v článku