obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Startujeme s Marks & Spencer


Marks and Spencer si vybral Byznys pro společnost jako partnera pro realizaci inkluzivního program Marks & Start v České republice. Cíle našeho projektu New Job New Life se shodují se záměry Marks and Spencer, a proto jsem spojili síly a začali spolupracovat.

 

Marks & Start je program, kterým Marks and Spencer pomáhá lidem, kteří mají ztíženou schopnost najít zaměstnání, a překonává bariéry, které jsou s tím spojené. Cílem je usnadnit těmto lidem získat první pracovní zkušenosti a udržet si trvalou práci, která je bude uspokojovat. V Anglii byl tento program spuštěn již v roce 2004 a každý rok pomůže více než 2000 lidem - nejen díky cílenému tréninku, ale také díky zprostředkování pracovní zkušenosti v prodejnách i na centrále společnosti.

 

Aktuality

V současné době Byznys pro společnost s Marks and Spencer spouští pilotní fázi projektu v ČR, v rámci kterého testujeme nastavení celého konceptu na vybrané prodejně. Cílem je získat zpětnou vazbu na celý koncept a obsah programu a dále ho upravovat tam, kde bude třeba provést případné úpravy. Naším společným cílem je vytvořit program, který bude pomáhat oběma stranám a bude alespoň stejně tak úspěšný jako v jiných zemích.

 

V této fázi projekt Byznys pro společnost New Job New Life pomáhá s nastavením parametrů programu Marks & Start, vyškolili jsme firemní mentorku, která se na vybrané prodejně bude věnovat zaškolení nového uchazeče, a pomohli jsme s výběrem uchazeče pro tento program, který trvá jeden měsíc. Během této doby je novému pracovníkovi představena společnost Marks & Spencer, osvojuje si pod dohledem mentora základní dovednosti a znalosti na pozici prodavače. Zaměstnanec po celou dobu tréninku úzce spolupracuje s mentorem, který je přímo na prodejně a který mu zprostředkuje nejen základní informace o společnosti, ale také důležité informace o firemních hodnotách, seznámí ho s produkty společnosti a poskytne mu kompletní informace o servisu zákazníkům.  Firemní mentor nového kolegu doprovází celým programem, podporuje ho v běžných úkolech a pomáhá mu řešit problémy, obavy a jiné, s programem spojené, starosti.

 

Na konci programu, tedy po čtyřech týdnech, dojde k jeho vyhodnocení. Hodnotící meeting provádí vedoucí prodejny, mentor a pracovník. Účastník programu, který celým programem prošel, získá certifikát o jeho absolvování. Ve stejném období má účastník možnost prodiskutovat s poradcem z New Job New Life své další záměry. Pokud trvá oboustranný zájem, může být účastník zařazen do výběrového řízení a v případě úspěšného absolvování mu může být nabídnuta dlouhodobá spolupráce v podobě smlouvy na dobu neurčitou.

 

Jestliže byste se chtěli stát dalším účastníkem programu Marks & Start, kontaktuje manažera projektu New Job New Life Pavla Kučeru, e-mail: kucera@byznysprospolecnost.cz