obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Pomáhají firemní dary mladým lidem nebo institucím

Ve středu 12. září jsme se ve Skautském institutu setkali se zástupci firem jako Marks & Spencer, Česká pošta, IBM, ČEZ, HOCHTIEF nad tématy spojenými s tím, kam společnosti podporující mladé lidi vyrůstající v dětských domovech a pěstounských rodinách směřují své dary.

 

Jedním z témat strategie BPS v rámci firemního dárcovství a v kontextu prosazování principů Charty Diverzity je i podpora rozvoje dětí a mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech nebo v pěstounské péči a usnadnění jejich startu do života a vstupu na pracovní trh. Téma dlouhodobě mapujeme, k dispozici máme např. vlastní rešerši „Praxe firemního dárcovství v ČR v oblasti podpory dětských domovů".

 

Záměrem kulatého stolu je otevřít firmám a společnostem zapojeným v projektu New Job New Life, ale rovněž našim členským firmám a signatářům Charty Diverzity, témata spojená s adresným firemním dárcovstvím podporujícím mladé lidi, kteří vyrůstají v ústavní péči - v dětských domovech (nebo v pěstounských rodinách). To zahrnuje například proces pečlivé přípravy těchto mladých lidí na samostatný život, jejich dovedností, znalostí a kompetencí.

 

 

 

Několik zajímavých faktů z naší rešerže a ankety, kterou jsem pro tuto příležitost připravili.

 

 

80 % firem, které věnují finanční prostředky na podporu dětí a mladých lidí žijících v dětských domovech a pěstounksých rodinách, tyto prostředky dávají přímo na chod instituce místo toho, aby podporovali přímo rozvoj dětí.

 

 

 

Naprostá většina podpory života dětí v dětských domovech a pěstounských rodinách jsou dárky, hračky, finance na chod instituce.

 

 

 

Naopak jen velmi malé procento firemní podory směřuje na konkrétní aktivity přímo podorující samostatnost a rozvoj mladých lidí, kteří se chystají na odchod z dětského domova nebo pěstounské rodiny.

 

Fotogalerii ze setkání naleznete zde