obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Co můžete nabídnout vy

Jakoukoli možnost pracovního uplatnění, která jim zvedne kvalifikaci na trhu práce:


Brigáda - děti a mladí lidé v dětských domovech jsou vděčni za každou příležitost k získání finančních prostředků, jejich měsíční kapesné od 15ti let činí 270 Kč měsíčně. Z velké většiny jsou odkázáni (mimo těch schopnějších) na zdroje, které jim zařídí jejich ústav. Nabídka brigád je velmi důležitá zvláště v prvotní fázi, kdy sbírají zkušenosti s pracovním poměrem a následně se učí zacházet s prostředky, které získají.

Stáž - zkušenost s krátkodobým pracovním poměrem je velmi cenná hlavně u dětí, které studují, díky stážím mají možnost zjistit, co pracovní poměr obnáší a získat osobní motivaci pro získání trvalého pracovního poměru.

Školení a vědomosti či zkušenosti svých zaměstnanců - mladí lidé z Dětských Domovů nemají zázemí rodiny, předávání zkušeností z běžného života u nich chybí, proto mohou pomoci i školení u tak banálních procesů jako je práce s úřady, finanční gramotnost, příprava na získání pracovního poměru a samozřejmě školení zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace například v oboru, který aktuálně studují.

Rekvalifikace - hodně dětí je díky nastavenému systému vtlačeno do studijních oborů, které by si za normálních okolností nevybraly, poskytnutím rekvalifikačních kurzů nejen umožňuje nejen získat lepší kvalifikaci pro vyšší uplatnění na trhu práce, ale i možnost vydat se směrem ve kterém může být mladý člověk spokojenější a úspěšnější, i toto hraje roli v tom, zda dítě v běžném životě uspěje, či nikoli.

Zaměstnanecký poměr - k tomuto veškeré aktivity projektu směřují. Firmy mohou nabízet aktuální volné pozice, vytvářet pozice přímo pro projekt, v ideálním případě pracovat s uchazeči komplexně - cestou cílené přípravy na získání trvalého pracovního poměru kombinací výše uvedených kroků. Firma tak má možnost si nejdříve pracovníka „otestovat", než mu nabídne trvalejší smlouvu, a co je důležitější, poskytne uchazečům vizi a dlouhodobější perspektivu.