obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Kulatý stůl: Mladí lidé a bariéry pro uplatnění a integraci na trhu práce

Kulatý stůl ve čtvrtek 16.6. pořádají místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, Nadace Terezy Maxové dětem a platforma Byznys pro společnost v Senátu PČR.

 

Program:

9:00-9:30 Prezence účastníků, občerstvení

9:30-9:40 Zahájení

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

9:40-10:20 Přístup a motivace mladých lidí při vstupu a uplatnění se na trhu práce.

Prezentace zkušeností z praxe: Projekt ROZJEDU TO a zajímavosti z publikace Analýza motivace.

Michal Kadera, ŠKODA AUTO - úvod

Terezie Sverdlinová, Nadace Terezy Maxové dětem - projekt ROZJEDU TO a prezentace Analýzy motivace

10:20-10:50 Zkušenosti mladých lidí s uplatněním na trhu práce po opuštění institucionální výchovy - projekt NEW JOB NEW LIFE (NJNL).

Pavel Štern, Byznys pro společnost

Simona Petrejová, Nadace Terezy Maxové dětem

10:50-11:20 Přestávka a občerstvení

11:20-12:00 Zkušenosti a poznatky zaměstnavatelů se zaměstnáváním mladých lidí v projektu NJNL a ROZJEDU TO. Panelová diskuse zástupců zaměstnavatelů, kteří se angažují v projektu NJNL a zástupce ŠKODA AUTO. Prezentace zkušeností a poznatků pro snižování bariér zaměstnávání mladých lidí na trhu práce po opuštění ústavní výchovy.

12:00-12:45 Závěrečná diskuse a shrnutí nejdůležitějších závěrů kulatého stolu.

Témata: Politika zaměstnanosti a mladí lidé vracející se z ústavního prostředí,

systémovější spolupráce státu a zaměstnavatelů, rizika přechodu z ústavu do otevřené

společnosti, možnosti a příležitosti pro snižování bariér pro mladé lidi na trhu práce.

12:45-13:00 Představení závěrečných doporučení. Ukončení oficiálního programu.

13:00-13:30 Prostor pro dotazy zástupců médií, neformální networking, občerstvení.

 

Akce jen pro zvané. Kapacita omezená.

 

Více informací na: info@byznysprospolecnost.cz