obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Kulatý stůl 20.9.2017

Vzdělávání překonává bariéry na trhu práce!!

Celkem 28 % dětí z dětských domovů chodí do speciální základní školy, jen 3 % dětí z dětských domovů navštěvuje gymnázium a 25 % nějakou střední školu? Přibližně 43 % dětí z dětských domovů nedokončí zvolené učiliště? Celkem 29 % mladých lidí opouštějící dětský domov má obavy z hledání práce a 52 % mladých lidí nemá vybranou práci, když opouštějí dětský domov.

Tato fakta z nedávných výzkumů spolu s dalšími informacemi, byla včera diskutována v rámci odborného kulatého stolu, který uspořádala platforma Byznys pro společnost v rámci projektu New Job New Life. Kulatý stůl po názvem „Mladí lidé a bariéry na trhu práce", se uskutečnil pod záštitou Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky.  (Jednalo o výzkumy: Agentury Perfect Crowd, v realizaci Nadace Terezy Maxové a agentury IPSOS, v realizaci organizace Mimo Domov). 

V programu vystoupili zástupci do projektu zapojených firem, Monika Topková z dm drogerie mark, Eva Šimáková z McDonald´s  Marek Audes a Michal Hudec z Accor Hotels ČR a představili svoje zkušenosti v projektu a se zaměstnáváním mladých lidí z dětských domovů.

 

Klára Chábová a Martina Prášilová z organizace Mimo Domov prezentovaly své zkušenosti s přípravou mladých lidí na odchod z dětského domova. Jak v prezentaci potvrdily, přípravě na odchod se v rámci ústavní péče věnuje celkově malá pozornost, z jejich zkušenost by větší důraz na přípravu výrazněji zvýšil šance mladých lidí na jejich snadnější začlenění do reálného života. 

 

Pavel Kučera z Byznysu pro společnost a manažer projektu New Job New Life  představil aktuální průběh a výsledky projektu a rovněž i inovovanou strategii. Projekt bude nově usilovat mj. i o zapojení mladých lidí z pěstounských rodin. Byla představena již realizovaná nová koncepce  mentoringu  pro firmy, které zaměstnávají mladé lidi z dětských domovů, jako nástroj inkluze přímo v pracovním prostředí.

 

V rámci diskuse zazněly důležité postřehy, které poukázaly například na příliš rozsáhlý a složitý systém ústavní péče v ČR, který je málo flexibilní a handicapuje zejména děti z dětských domovů v odlehlých místech republiky. To se týká zejména přípravy na samostatný život a příležitostí pro následné pracovní uplatnění.

 

Zástupci firem zmínili, že se nyní snaží nově podporovat děti v dětských domovech zejména s ohledem na jejich budoucí život. Byla představena i aktuální nabídka pracovních pozic ze strany zapojených firem, která nabízí širokou škálu zajímavých pracovních příležitostí pro mladé lidi z dětských domovů.

 

Účastníci KS reprezentující zapojené firmy, dětské domovy, odborné nevládní neziskové organizace, či veřejnou správu se mj. shodli, že cílená podpora a plánovaný odborný rozvoj mladých lidí z ústavního prostředí jim určitě pomáhají k lepší integraci a k překonávání bariér na trhu práce.

 

Fotogalerie