obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Účastníkům projektu New job New life jsme poskytli kariérní poradenství na míru!

 

Mladí lidé z dětských domovů zapojení do našeho projektu NJNL měli v pátek 20. 3. 2015 jedinečnou možnost individuálního setkání s naší lektorkou profesního rozvoje Miriam Zábrženskou (vedoucí HR programů BPS, koučka). Dostalo se jim odborné podpory v přípravě na budoucí pracovní uplatnění. Při osobním setkání získali zpětnou vazbu jak zlepšit komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem (ústní i písemnou), jak vylepšit své vystupování na veřejnosti a jak se lépe prezentovat. Lektorka v neformálním a přátelském duchu probrala s účastníky jejich představy o pracovním uplatnění, propojila je s jejich aktuálními dovednostmi a předpoklady a pomohla jim vytvořit osobní plán dalšího profesního rozvoje.

 

Kolegyni Miriam jsem položila několik všetečných dotazů ohledně průběhu páteční akce.

 

Jak páteční mentoringová setkání probíhala?

 

Účastnilo se ho 5 mladých lidí z DD, kteří studují střední nebo vysokou školu. Společné mají to, že chtějí otevřeně diskutovat svou budoucnost, své kariérní plány a zajímají se o své reálné uplatnění na trhu práce. Rámec individuálního hodinového setkání poskytl možnost vše probrat v důvěrné a bezpečné atmosféře a dostat se i k méně příjemným tématům. Probrali jsme společně životopis, jaké kompetence potřebují pro kterou pozici a jak lze dosáhnout konkrétních cílů, které si vytyčili v práci i osobním životě.

 

Co tě na těchto mladých lidech překvapilo?

 

Každý účastník i přes jednotnou komunikaci Nadace Terezy Maxové přišel na setkání s jinou představou o průběhu. Všech 5 pohovorů probíhalo odlišně, každý měl zcela jiné potřeby a otázky. Podobné bylo jen to, že všichni tito mladí lidí intenzivně řeší svůj život a přistupují k němu velice zodpovědně. Kladou si praktické otázky ohledně své budoucnosti a šancí na úspěch v zaměstnání, nechtějí nic zanedbat, připravují se na pravděpodobné výzvy a bojí se možných selhání.

 

Co je nyní nejvíc limituje a v čem se potřebují nejvíc rozvíjet?

 

Limitující je zejména stereotypní vnímání společnosti a nepochopení, že mladí z DD jsou lidé jako my, mají své ambice, plány a cíle. Nevzdávají se a bojují za jejich uskutečnění. Považuji to za důkaz velké osobní odvahy. Navíc mají pocit, že by měli společnosti za to, že se o ně postarala místo jejich rodiny, vrátit něco nazpět. Jsou motivovaní, informovaní a chtějí uspět. Důležité je pro ně vědět, jak to nyní chodí ve firmách, co mohou skutečně čekat od svých případných nadřízených, co se ještě potřebují doučit, na co se připravit. Velmi chválí své klíčové pracovníky, kteří se jim osobně věnují a průběžně s nimi vytvářejí rozvojové plány. Většina z nich řeší běžné každodenní problémy: jak sehnat dobrou brigádu, ufinancovat svůj budoucí život, jak dobře hospodařit s výplatou. Nechtějí opakovat chyby, které vidí ve svém okolí.

 

Co si myslí o našem projektu NJNL a co pro ně ještě chystáme?

 

O projektu vědí úplně všechno, jsou aktivní a vděční, že mohli absolvovat všechna naše školení. Jdou příkladem všem, kteří se snaží vymanit se z klišé a předsudků, které jsou často spojované s dětmi a mladými lidmi z DD. Nabídla jsem jim možnost navštívit akce dalšího vzdělávání financované z grantu. Mohou si vybrat lekce v jakékoli oblasti, kterou jsme na setkání identifikovali jako rozvojovou - nejčastěji to byl cizí jazyk, účetnictví nebo doučování v konkrétním předmětu. Mentoring, osobní konzultaci a kariérní poradenství mohou u mě absolvovat kdykoli dle svých aktuálních potřeb, když pocítí rezervy v time-managementu, sebeprezentaci, vystupování na veřejnosti, komunikačních dovednostech apod..