obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

CPI HOTELS - hotely Clarion (Jana Horajsová - HR Manager)

Do projektu jsme se zapojili jako CPI, myslím proto, že hlavně chceme dát šanci mladým lidem, kteří by mohli cítit ze strany společnosti určitý handicap s ohledem na jejich nezaviněnou životní situaci. Všechna děvčata se ochotně zapojila do provozu hotelu, práci odvádějí ke spokojenosti, v rámci svých možností a odborných znalostí. Pracují spolehlivě a ochotně, což je z mého pohledu velká deviza pro budoucnost. Odbornost se dá naučit, ochota nikoliv.

 

HILTON (Michaela Slabá - HR Manager)

Díky projektu New Job New Life se nám podařilo navázat spolupráci s mnoha dětskými domovy a v současné době k nám několik děti dochází na pravidelně brigády. Tato spolupráce je přínosná i pro naše kolegy, zlepšilo se jejich CSR povědomí a změnil se jejich pohled na děti z dětských domovu. V současné době jsme přímo oslovováni našimi kolegy, kteří by rádi nabídli pracovní místa ve svých odděleních přednostně dětem z DD a v rámci svých odděleni se zapojili do projektu.

 

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ (Lucie Roztočilová - HR Manager)

Součástí našeho přístupu k firemní odpovědnosti je i silná orientace na komunitu kde působíme a proto hledáme možnosti jak komunitu podporovat. Podpora zaměstnanosti a tvorba pracovních míst je pro komunitu velmi důležitá a vzhledem k tomu, že naše možnosti jsou v této oblasti omezené, pokusili jsme se využít vaší nabídky na zaměstnání mladých lidí z dětských domovů. Naším záměrem bylo pomoci mladým lidem v hledání zaměstnání a zprostředkovat první pracovní zkušenosti.
Využili jsme studenty na letní brigády, kdy nám pomohou zajistit letní sezonu, vystřídat dovolenou našich zaměstnanců. Věříme, že získají praktické zkušenosti z provozu, mohou se k nám za rok vrátit a nebráníme se tomu, aby získali pozici u nás na stálo

 

SKANSKA (Monika Hercegová - CSR Manager)

O projektu New Job New Life jsme se dověděli v momentě, kdy se potkala poptávka s nabídkou. Na závodě Lehké obvodové pláště aktuálně potřebovali brigádníky a nabídnout tuto práci mládeži z blízkého Dětského domova nám přišlo ideální. Zároveň nám přišlo jako dobrý nápad ukázat mladým lidem provoz, protože jsme věřili, že se jim práce a prostředí zalíbí a my najdeme budoucí zaměstnance. Brigádníci se osvědčili a od té doby jsme s projektem New Job New Life v kontaktu. Co nám to přineslo? Díky účasti v projektu New Job New Life máme motivované brigádníky, kteří si práce váží a jsou ochotni se učit. Kvalita odvedené práce je velmi dobrá a máme tak pravidelné zajištění výpomoci při olepování sklohliníkových profilů nebo při práci v administrativě. Pro naše zaměstnance, kteří mají mladé lidi na starosti, je to pak příležitost naučit se vést a předávat zkušenosti. V podstatě si vychováváme mentory.

 

CROCODILLE ČR

Aneta Papírníková

 

„Do projektu New Job - New Life jsme se zapojili v půlce května a jen díky němu jsme získali za krátkou dobu motivované zaměstnance, kteří opravdu chtějí pracovat a zároveň skvěle zapadli do našeho týmu! Jsme velice rádi, že se nám daří společně s koordinátorkou projektu Simonou Petrejovou nadále obsazovat volné pracovní pozice a naše spolupráce nadále pokračuje. Věříme, že toto je teprve začátek!"

 

ALLEN & OVERY LLP

Marcela Hogenová

 

„V minulém roce jsme u nás měli na čtrnáctidenní stáži milou a přátelskou dívku z dětského domova. Měla vždy snahu zapojit se do práce, neměla problém s dodržováním dress codu, pracovní doby a včasných příchodů. Letos v lednu jsme přijali na stáž další dívku. Byla velice milá, příjemná, slušná, snaživá, měla kultivovaný projev. Nikdy se nebála zeptat a rychle se učila. Obě nám moc pomohly. Těšíme se na další stážistku, již třetí v pořadí."

 

PENNY MARKET

Martin Peffek, jednatel

 

„Spolupráci s Nadací Terezy Maxové jsme navázali na konci roku 2014 a s potěšením mohu konstatovat, že se nám už v průběhu roku 2015 podařilo zaměstnat 5 klientů z dětských domovů a s dalšími jsme v jednání. Spolupráci hodnotí velmi pozitivně manažeři prodejen i naši noví zaměstnanci. Díky tomu, že je síť prodejen Penny Market rozšířena po celé ČR, věříme, že na našich prodejnách najde uplatnění nadále ještě větší počet klientů z dětských domovů. Jsme rádi, že jim nabídkou zaměstnání ve stabilní společnosti můžeme ulehčit krok k osamostatnění."

 

Příklady dobré praxe

Projekt schody do života vznikl pro podporu dětí z dětských domovů. Je určen chlapcům devátých tříd, kteří by měli zájem se vyučit v oboru tesař, pokrývač či klempíř ve středním odborném učilišti stavebním pod patronátem firmy PRVNÍ CHODSKÁ. Cílem projektu je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jim poskytneme zázemí a podmínky pro to, aby se mohli v klidu vyučit řemeslu a osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu mezi naše „prověřené" pracovní kolektivy. Ty si budou v rámci možností podílet i na vyplnění volného času chlapců zapojením svých mimopracovních aktivit. Studentům nabízíme dlouhodobou stabilní spolupráci a rozvíjení projektu. Od chlapců očekáváme svědomitý přístup a pilné plnění povinností vyplývajících ze studia. Dále očekáváme podporu ze strany dětských Domovů a aktivní spolupráci ze strany středních odborných učilišť.

 

Accenture Academy pomáhá dětem v přípravě na budoucí povolání

 

Projekt Accenture Academy je společným projektem společnosti Accenture Central Europe a Nadace Terezy Maxové dětem, realizovaný ve spolupráci s občanským sdružením Otevřená budoucnost. Projekt Accenture Academy reaguje  na palčivý celospolečenský problém, kterým je přechod mladých lidí z dětského domova do samostatného života a nabízí řešení zvýšením šancí na uplatnění mladých lidí s ústavní historií na trhu práce, zvýšením jejich vzdělání a konkurenceschopnosti. Projekt Accenture Academy pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy připravit se na hledání práce a podporuje je při získání prvních pracovních zkušeností.