obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Jak napsat životopis a motivační dopis

Strukturovaný životopis (přehledný - členěný do několika částí a chronologicky řazený)

Vzor:


Osobní a kontaktní údaje:

o    jméno, adresa (trvalé i přechodné bydliště),

o    kontaktní telefon, e-mail

 

Pokud máš vhodnou fotografii, můžeš ji také přidat ( ideálně v pasovém formátu)

 

Dosažené vzdělání:

o    název a adresa jednotlivých škol a vzdělávacích zařízení včetně časového úseku, kdy jste školu navštěvovali

o    typ závěrečné zkoušky a kvalifikaci, kterou jste získali

o    základní školu není nutné uvádět

o    doplňte kurzy i školení

 

Cizí jazyky:

o    cizí jazyky, úroveň jejich znalosti a dosaženou zkouška

 

Pracovní zkušenosti:

o    chronologicky od nejnovějšího seřaďte vaše předchozí zaměstnání či praxi

o    uveďte přesně jméno předchozího zaměstnavatele, vaše pracovní zařazení, funkci a pracovní náplň

o    absolventi bez předchozího zaměstnání mohou vypsat brigády, stáže či praxe dlouhodobějšího charakteru, které během studia absolvovali a které mají určitou vazbu na výkon budoucího povolání

o    možný je odkaz na referenční osobu, na kterou se potenciální zaměstnavatel může obrátit pro doplnění dalších informací.

 

Další znalosti a dovednosti:

o    nebojte se ve svém životopise uvést další schopnosti, které byste mohli využít v novém zaměstnání, např. znalosit práci na PC ( uveď programy, se krerými umíš pracovat, příp.certifikáty apod. )

 

Závěr:

o    každý strukturovaný životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem. V případě, že zasíláte životopis elektronickou poštou, podpis formou vloženého oskenovaného obrázku se nepřipojuje, stačí pouze napsané jméno a příjmení.

 

Příloha (strukturovaný životopis vzor)

o    Stáhnout ukázkový strukturovaný životopis vzor ve formátu doc

o    Stáhnout nevyplněný ukázkový strukturovaný životopis ve formátu doc

 

 

 Motivační dopis 

 

je velmi důležitou součástí při žádosti o práci či stáž. Jedná se o jednu z prvních informací o vás - pokud se bude líbit, můžete na jeho základě postoupit k pohovoru. Hodně lidí má sice výborně napsaný životopis, ale motivační dopis podceňují. To je ovšem velká chyba, motivační dopis je pro personalisty stejně důležitý.

 

 

Snažte se, aby byl váš průvodní dopis přehledný a pokud možno i zajímavý. Motivační dopis má za úlohu personalistu informovat, o jakou profesi se ucházíte, vysvětlit důvody vašeho zájmu a nastínit vaše předpoklady k výkonu práce, měl by vzbudit zájem o vás.

 

Jak by měl motivační dopis vypadat

 

Motivační dopis by měl být krátký, ale výstižný (záleží na zaměstnavateli, ale neměl by přesáhnout rozsah jedné strany) a samozřejmě bez gramatických chyb. Pokud jde o formu, průvodní dopis by měl být napsaný na počítači, neměla by chybět adresa (vaše i zaměstnavatele), oslovení, pozdrav a ruční podpis.

 

http://ad.gdi.cz/www/delivery/lg.php?bannerid=908&campaignid=717&zoneid=287&loc=http%3A%2F%2Fwww.nazkusenou.cz%2Fjak-napsat-motivacni-dopis-a95.html&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.cz%2F&cb=1e31b242a6

Motivační dopis se často posílá také emailem spolu s přiloženým životopisem. V takovém případě vyplňte předmět zprávy (např. Žádost o místo administrativní pracovnice), neuvádějte žádné poštovní adresy, ale nezapomeňte napsat oslovení nebo pozdrav (pokud nevíte, komu přesně text adresovat, stačí "Dobrý den"), rozloučení (nejčastěji se používá "S pozdravem") a podpis. Motivační dopis zasílaný emailem by neměl být příliš dlouhý, stačí jeden až dva odstavce.

Uvádějte pouze pravdivé informace, můžete odkazovat na přiložený životopis a zbytečně (nejlépe vůbec) neupozorňujte na své nedostatky.


Co má motivační dopis obsahovat

 

V motivačním dopise byste měli uvést, kde jste se o nabídce dozvěděli, o jakou pozici se ucházíte, proč byste měl/a být na pozici přijat/a právě vy. Snažte se co nejvíce upozornit na své klady, popište co umíte a uveďte své nejdůležitější dosavadní zkušenosti v oboru. Vyjádřete také přání k Vašemu osobnímu setkání s kontaktní osobou.

Jinými slovy: dejte si záležet na zdůvodnění, co Vás láká na nové práci / proč se chcete studijního pobytu či pracovní stáže zúčastnit apod. Snažte se adresáta přesvědčit o tom, že právě Vy jste tím nejlepším kandidátem.

 

Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

 

Následující fráze jsou vhodné na úvod motivačního dopisu:

  • Reaguji na Vaši nabídku práce ... na serveru ... Ráda bych se o tuto pozici ucházela.
  • Zaujal mě inzerát, ve kterém hledáte .... Podle zveřejněných požadavků se považuji za vhodného kandidáta na nabízenou pozici.
  • Měl/a bych zájem o brigádu, kterou inzerujete na ...

Tyto fráze můžete použít na závěr motivačního dopisu:

  • Pokud Vás informace o mně zaujala, budu se těšit na případné setkání
  • Rád/a se dostavím na osobní pohovor
  • Pokud Vás má žádost zaujme, rád/a si s Vámi o svých předpokladech promluvím osobně
  • Rád/a zodpovím Vaše dotazy na osobní schůzce