obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Nabízíme především odbornou podporu. Naši odborníci vytvořili metodiky práce s dětmi z dětských domovů pro zaměstnavatele i pro dětské domovy.

 

Odborně vyškolíme vybraného zaměstnance Vaší firmy, tzv. mentora, který bude mít na starosti zapojení uchazeče z dětského domova do pracovního procesu a bude na něj nadále dohlížet. Seznámíme mentora s tipy, jak mladého člověka úspěšně podpořit, jaké kroky udělat, aby jeho adaptace na nové pracovní prostředí proběhla úspěšně. Také  upozorníme na možná rizika s tím spojená, tím umožníme předejít neshodám a případným komplikacím.

 

V průběhu celého procesu zaměstnávání mladého člověka jsem k dispozici pro řešení jakýchkoli nesrovnalostí.