obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Proč se zapojit

Mladí lidé opouštějící dětské domovy jsou velmi zranitelní. Často nemají kam jít, jejich biologická rodina buď neexistuje, nebo je nechce zpět přijmout. Paradoxně, pokud se přesto vrátí ke své biologické rodině, čekají je velmi pravděpodobně podmínky, kvůli kterým byly z této rodiny odebrané. Nabídka práce a tím i možnost samostatného bydlení je pro ně jedinečnou šancí a nadějí na lepší život.
Zapojením do projektu tak můžete ovlivnit budoucnost naší společnosti. Je to aktivita, která může vaší firmě přinést nejen posun ve firemní CSR, ale také pozitivní dopad v oblasti lidských zdrojů.

 

CO MŮŽETE ZÍSKAT

 

  • Dáte mladým lidem z dětských domovů šanci a naději na lepší život 
  • Pomůžete odstranit předsudky při jejich zaměstnávání 
  • Posílíte soudržnost kolektivu a hrdost na firmu, která "dělá dobrou věc"
  • Rozvinete své mentorské schopnosti 
  • Rozvinete svou CSR strategii

 

 

Každý zapojený subjekt může posílit svou vnitřní úctu i prestiž navenek, posílit soudržnost kolektivu i sebevědomí zainteresovaných jedinců. Navíc vzhledem k propracovanosti a provázanosti systému v tom nezůstane firma sama - vždy existuje někdo, s kým lze věci řešit nebo konzultovat.

Pokud si firma úspěšně „adoptuje" svého mladého pracovníka z dětského domova, je pravděpodobné, že mezi nimi vznikne loajalita. Kromě toho může být přínosem i nezkušenost mladého člověka. Jeho otázky mohou přimět i staré praktiky podívat se na některé postupy novýma očima a zamyslet se nad nimi, což může v důsledku vést ke zjednodušení nebo inovaci postupu nebo také k prevenci rizik, na které nikdo dosud nepomyslel.

 

CO MŮŽETE NABÍDNOUT

 

Jakoukoli možnost pracovního uplatnění, která jim zvedne kvalifikaci na trhu práce, považujeme za prospěšnou.

 

Brigáda - Nabídka brigád je velmi důležitá zvláště ve fázi studia,  kdy mladý člověk sbírá zkušenosti s pracovním poměrem a následně se učí zacházet s prostředky, které získá.

 

Stáž - Díky stážím mají možnost zjistit, co pracovní poměr obnáší a získat osobní motivaci pro získání trvalého pracovního poměru.

 

Školení a vědomosti či zkušenosti zaměstnanců firem - někdy mohou mladým lidem pomoci i školení na různá témata jako je např. simulace pracovního pohovoru, práce s úřady, finanční gramotnost, příprava na získání pracovního poměru a samozřejmě školení zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace například v oboru, který aktuálně studují.

 

Zaměstnanecký poměr - k tomuto veškeré aktivity projektu směřují. Firmy mohou nabízet aktuální volné pozice, vytvářet pozice přímo pro projekt, v ideálním případě pracovat s uchazeči komplexně - cestou cílené přípravy na získání trvalého pracovního poměru kombinací výše uvedených kroků.

 

Exkurzi - pro mnohé z dětí je exkurze první příležitostí vidět pracoviště. Mohou si tak ujasnit, zda by je taková práce bavila nebo zda půjdou studovat jiný obor

 

Projekt propojuje obě strany - poptávku, tedy zájem mladých o pracovní příležitosti, s nabídkou zaměstnavatelů, kteří nemají s touto cílovou skupinou zkušenost, a i proto mají různé obavy.

 

Vzhledem k tomu, že uchazeči o zaměstnání potřebují intenzivnější péči, pro práci s nimi v rámci projektu vznikly metodiky, a to jak pro pracovníky dětských domovů, tak pro zaměstnavatele.
Uchazeči z DD podléhají supervizi zaměstnanců dětských domovů a koordinátora projektu, kteří v první fázi pomohou mladému člověku získat základní pracovní návyky, zkušenosti a dovednosti, a případně řešit problémy v zaměstnání.

 

Důležitou součástí projektu je mentoring - pokud mladý člověk získá mentora - zkušeného kolegu nebo svého nadřízeného,  na kterého se může obrátit, když si neví s něčím rady, rychleji se adaptuje na nové prostředí a zvýší se šance na jeho úspěch.  I mentoring  je dobrou zkušeností pro zaměstnance, kteří tak mají příležitost naučit se vést a předávat zkušenosti.

 

V ČEM VÁM POMŮŽEME

 

Garantujeme odbornou podporu

 

 

  • Metodiky práce zpracované naším expertním týmem
  • Odborné školení vašeho HR pracovníka a mentora
  • Průběžnou supervizi a pomoc

 

 

A především motivovaného uchazeče, který se může stát loajálním pracovníkem ve vašem týmu