obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Pro odpovědné firmy

Pokud si firma „adoptuje“ mladého pracovníka z dětského domova, je pravděpodobné, že mezi nimi vznikne loajalita.

Pro mladé uchazeče

Největší motivací pro zapojení se do projektu pro samotné mladé lidi z dětských domovů je samozřejmě získání práce a tím i finančních prostředků.


Pro dětské domovy

Podrobná metodika byla vytvořena také pro stranu dětských domovů s cílem vysvětlit postup při zapojování  uchazečů. 

 

Dobré příklady inspirují

 

Ve spolupráci s...