obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Proč to děláme

Mladí lidé opouštějící ústavní výchovu nejsou obvykle dostatečně připraveni na zapojení se do společnosti, chybí jim pevné vazby na rodinu a přátele, nemají se při svém startu do samostatného života o koho opřít. Vstupují do života s jinými zkušenostmi než děti vyrůstající v rodině, umí se dobře pohybovat v prostředí ústavní péče, která jim dává jasná pravidla, vstup do života je pro ně obvykle náročnou životní zkouškou. Chybí jim sociální i ekonomické dovednosti pro zapojení se do praktického života.

 

Navíc trh práce není na tuto skupinu lidí připraven, zaměstnavatelé si neví s jejich uplatněním rady, často mají vůči nim dokonce předsudky. 

 

Proto chceme zaměstnavatele připravit na práci s cílovou skupinou mladých lidí a seznámit je se specifiky práce s těmito lidmi.Mladým lidem chceme pomoct se získáním prvních pracovních návyků, podpořit je v rozvoji jejich kompetencí, které jim umožní na získané pracovní pozici setrvat.

 

Chceme zlepšit situaci jedné z nejohroženějších skupin dětí opouštějících dětské domovy, rozšířit jejich pracovní zkušenosti a dovednosti a usnadnit jejich úspěšný vstup do pracovního života. Chceme dát těmto mladým lidem šanci, podpořit jejich samostatnost a soběstačnost, která jim umožní život bez závislsoti na sociáních dávkách. Proto jsme pro projekt New Job New Life spojily síly mnoha aktérů, protože jedině tak může mít projekt potřebný dopad.